Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk, pl.: a kosár funkciókhoz, bejelentkezéshez, oldalunk látogatottságának elemzéséhez és a süti beállításai tárolásához.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Funkcionális, elengedhetetlen sütik
Ezek a sütik az oldal működéséhez szükségesek, a kosár funkciókhoz, bejelentkezéshez és a süti beállításai tárolásához használjuk ezeket. Oldalunk ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai sütik
Ezeket a sütiket oldalunk látogatottságának, teljesítményének méréséhez használjuk. Az oldal működéséhez nem szükséges, engedélyezésével azonban hozzájárulhat, hogy a statisztikai adatok alapján weboldalunkat fejleszthessük.

Közösségi média és marketing
Közösségi hálózatokhoz tartozó sütik pl.: like és megosztás funkciók. Továbbá hirdetéseink személyre szabásához szükséges sütik.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait a későbbiekben megváltoztathatja.

0
Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem: a személy magánszférájának jogi védelme.

Adatbiztonság: technikai, szervezési intézkedések az adatvédelem érdekében.

Személyes adat fogalma: minden olyan információ, amely alapján egy személy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Az adatkezelés fogalma:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás fogalma:technikai jellegű adatkezelés, az adatfeldolgozó az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Érintett személy: akinek a személy adatát kezelik, feldolgozzák.

A JUMER Kft adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A JUMER Kft a fentiek és a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai (ahol kérdést tehet fel, tájékoztatást kérhet, bármely jogával élhet):

Cégnév: JUMER Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég képviselője: Gulyás Judit
Székhely: 7200 Dombóvár, Rákóczi utca 83/A
Weblap:Makviragszappanok.hu
Telefon: 06-30-527-2402
E-mail: jumerkft14@gmail.com

Adatfeldolgozás:
adatfeldolgozást végző személyek a JUMER Kft. tevékenysége kapcsán:

Hoffmanné Klem Szilvia könyvelő
Telefon: 30/437-1829 
E-mail: hoffmanne72@gmail.com

Hegedüs László , Post solutions Kft. futárszolgálat:
1215 BudapestAdy u 53 6/17

Web oldalt kezelő: WEB200 Internet Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: WEB200 Kft.
Cégjegyzékszám: 14-09-309632
Adószám: 14924943-2-14
Székhely: 7400 Kaposvár gróf Aponyi Albert u. 17.
Telephely: 7400 Kaposvár gróf Aponyi Albert u. 17.
Postacím: 7400 Kaposvár gróf Aponyi Albert u. 17.
Telefon: +36 30 828 0000
E-mail: info@web200.hu
Webhely: http://www.web200.hu/kapcsolat.html

Google LLC (“Google”) elérhetősége: székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Facebook, elérhetősége: Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalóinkat. A JUMER Kft. ellenőrzi, hogy az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély a honlap oldal megtekintésekor.

A JUMER Kft., mint adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében a web oldalt látogató érintett a hozzájárulását az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Ön érintettként bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrészhez tartozó linkre kattintva megismerheti, így az adatkezelő biztosítja a hozzájárulás megadása előtti, egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Ön kijelenti, hogy megismerte és megértette az adatkezelési tájékoztatót és ekként járul hozzá az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

Garantáljuk, hogy nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ az Ön beleegyezése nélkül amiből a személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben biztonságosan kezeljük, mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély a web oldal, illetve facebook oldalunk megtekintésekor.

Tájékoztatjuk arról, hogy az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a JUMER Kft. az általa megadott adatokat az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett érdekét és meghatározza a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Az ún. súlyozás elvégzése alapján adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e az érintett érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet , mely tájékoztatás alapján érintett egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak a további adatkezelés. A fent említett érdekmérlegelési teszt elvégzése során adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának  6/2014. számú Véleményében meghatározottakat követve jár el. A Véleményt Ön a következő linken olvashatja:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

A JUMER Kft., mint adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtására irányuló szerződés létrehozásával, valamint az azzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével és jogosultságok érvényre juttatásával kapcsolatosan, ezen célból kezelheti az igénybe vevő (érintett) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és a lakcímét.

A JUMER Kft. által használt weboldal kapcsán tájékoztatjuk, hogy a látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban. Az egyes, különböző sütik (cookie) kapcsán külön tájékoztató található típusonként a web oldalon.
Tájékoztatjuk Önt, hogy adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentum határozza meg.)

A JUMER Kft. adatkezelésének célja: szolgáltatás teljesítése, Vásárlókkal való kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: A weblapot látogató Felhasználó esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont alapján az érintett hozzájárulása, szerződéses viszony létrejöttét követően pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz szerződés teljesítése.

Önt az alábbi jogok illetik személyes adatai kapcsán:

 • TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG,
 • HOZZÁFÉRÉSI JOG (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • KIIGAZÍTÁSHOZ VALÓ JOG (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
 • TÖRLÉS (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • AZ ADAT KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA;
 • KEZELT ADATOKRÓL MÁSOLAT KÉRÉSE,
 • TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADAT HASZNÁLATA ELLEN,
 • A HATÓSÁGHOZ TÖRTÉNŐ PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA,
 • BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA.

Adatok megőrzése:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Adatvédelmi incidens
Az incidens egy váratlan esemény, egy sajnálatos sérülése a személyes adatoknak. Az incidens az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. Gyors és hathatós fellépést garantálunk a személyes adatok mielőbbi ismételt biztonsága érdekében.

Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti, szabályzatokat alkotta meg:

 • adatvédelmi szabályzat,
 • adatkezelői, adatfeldolgozói , nyilvántartásaz adattovábbítás nyilvántartása,
 • kérelemre történő adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
 • adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • incidens kezelési szabályzat
 • érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
 • „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
 • előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
 • informatikai karbantartás nyilvántartása

A JUMER Kft. által kezelt adatokról nyilvántartást vezet, az adatokat rendszeresen menti, garantálja azok illetéktelen személyektől óvását, törekszik mind a fizikai, mind az informatikai védelemre.
Fenti jogaival, illetve esetleges kérdéseivel kapcsolatban keressen bennünket fenti elérhetőségeinken!